V případě, že si přejete odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, můžete využít níže uvedený formulář, který nám zašlete poštou nebo elektronicky. Pokud formulář není odeslán společně se zbožím, které vracíte, upozorňujeme, že můžeme zdržet vrácení platby do doby, než obdržíme zboží zpět, nebo dokud nám neposkytnete důkaz o jeho odeslání.

Adresát:

[údaje prodejce k vyplnění]

 

Tímto informuji o odstoupení od kupní smlouvy následujících věcí:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Povinné údaje

Datum uzavření smlouvy: .................................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele:.......................................................................................................

Adresa spotřebitele: ......................................................................................................................

Dobrovolné údaje, které nám umožní efektivnější zpracování procesu vrácení

E-mailová adresa spotřebitele: ..........................................................................................................

Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................

Vrácení platby bude provedeno stejnými platebními metodami, které jste použil/a v původní transakci. Pokud jste platil/a jinak než bankovním převodem a přejete si vrácení platby na bankovní účet, prosím, uveďte níže číslo bankovního účtu pro vrácení:

.....................................................................................................................................................

 

     .............................                                                        ..........................................

     datum vyplnění                                                               podpis spotřebitele

                                                                      (pokud je formulář zasílán v papírové formě)

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány za účelem řízení procesu odstoupení od smlouvy společností Rentier Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, NIP: 9112018286, REGON: 365884594).

Kontakt v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů je možný na adrese info@valendy24.cz.

V souvislosti se zpracováním procesu odstoupení od smlouvy mohou být údaje zpracovávány externími subjekty zapojenými do tohoto procesu, jako jsou kurýrní služby, poštovní operátoři, banky, poskytovatelé hostingu, účetní kanceláře. Formulář bude uchováván po dobu 90 dní.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři máte následující práva: právo požadovat přístup k údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, stejně jako právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zpracování procesu odstoupení od smlouvy.