Pokud chcete podat reklamaci týkající se zakoupeného produktu, můžete použít níže uvedený formulář a poslat nám ho poštou nebo elektronicky. Pokud není formulář odeslán spolu s reklamovaným produktem, pamatujte, že pro vyřízení reklamace vás můžeme požádat o zaslání reklamovaného produktu.

ADRESÁT:

[Informace o prodejci k doplnění]

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM:

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel.: ...............................................................................................................................................

Číslo bankovního účtu: ............................................................................................................

PŘEDMĚT REKLAMACE:

Název produktu: ..........................................................................................................................

Datumzakoupení produktu: ...............................................................................................................

Cena produktu: .............................. zł

OZNÁMENÍ REKLAMACE (Popis vad a okolnosti jejich vzniku):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kdy byly vady zjištěny: .................................................................................................

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ/ŽÁDOST REKLAMUJÍCÍHO:

(___) Výměna zboží za vadný výrobek,

(___) Odebrání vady,

(___) Snížení ceny,

(___) Odstoupení od smlouvy.

 

 

…………………………………………………..

Datum a podpis

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány společností Rentier Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, NIP: 9112018286, REGON: 365884594) za účelem zpracování reklamace.

Kontakt ohledně zpracování osobních údajů je možný na adrese info@valendy24.cz.

W souvislosti s obsluhou reklamačního procesu mohou být údaje zpracovávány externími subjekty zapojenými do tohoto procesu, jako jsou kurýrní společnosti, poštovní operátoři, banky, poskytovatelé webhostingu, účetní kanceláře. Formulář bude uchováván po dobu 90 dnů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři máte následující práva: právo na žádost o přístup k datům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zpracování reklamačního procesu.

POZNÁMKY PRODEJCE – ROZHODNUTÍ O REKLAMACI

Reklamace byla uznána/neuznána z následujících důvodů:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Datum přijetí reklamace: .....................................

Osoba přezkoumávající reklamaci: .....................................

Datum vyřízení reklamace: .....................................

Další postup reklamace - informace pro zákazníka

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................