Níže naleznete obchodní podmínky internetového obchodu Valendy24.cz, které obsahují informace mimo jiné o způsobu podání objednávky a uzavření kupní smlouvy, dostupných formách dodání a platby v obchodě, postupu při odstoupení od smlouvy nebo reklamačním řízení.

 

Obchod patří společnosti Rentier Sp. z o.o. se sídlem na adrese Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, DIČ:: 9112018286, IČO: 365884594).

 

Kdykoliv se můžete s námi spojit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@valendy24.cz.

 

S pozdravem a přáním příjemných nákupů,

Tým internetového obchodu Valendy24.cz.

§ 1

 

Definice

 

Pro účely tohoto obchodního podmínky se přijímá následující význam těchto pojmů:

 

1) Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo právně nesvéprávná osoba,

 

2) Spotřebitel – fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu nesouvisející přímo s její podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání,

 

3) Obchodní podmínky – tento obchodní podmínky, dostupné na adrese https://valendy24.cz,

 

4) Obchod – internetový obchod provozovaný na adrese https://valendy24.cz,

 

5) Prodávající – společnost Rentier Sp. z o.o. se sídlem na adrese Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, DIČ: 9112018286, IČO: 365884594).

 

§ 2

 

Úvodní ustanovení

 

1. Prostřednictvím Obchodu Prodávající provádí maloobchodní prodej a zároveň poskytuje Kupujícím služby elektronickou cestou. Prostřednictvím Obchodu může Kupující zakoupit produkty zobrazené na stránkách Obchodu.

 

2. Obchodní podmínky stanovují pravidla a podmínky využívání Obchodu, stejně jako práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících.

 

3. Pro využívání Obchodu, včetně zejména provedení nákupu v Obchodu, není nutné splnění zvláštních technických podmínek počítačem nebo jiným zařízením Kupujícího. Dostačující jsou:

 

a) přístup k internetu,

 

b) standardní operační systém,

 

c) standardní internetový prohlížeč,

 

d) aktivní e-mailová adresa.

 

4. Kupující nemůže provést nákup v Obchodu anonymně ani pod pseudonymem.

 

5. Při využívání Obchodu je zakázáno poskytování obsahu nezákonné povahy, zejména prostřednictvím odesílání takového obsahu pomocí formulářů dostupných v Obchodu.

 

6. Všechny ceny produktů uvedené na stránkách Obchodu jsou cenami s daní.

§ 3

 

Služby poskytované elektronickou cestou

 

1. Prostřednictvím Obchodu poskytuje Prodávající Kupujícímu služby elektronickou cestou.

 

2. Základní službou poskytovanou elektronickou cestou Kupujícímu Prodávajícím je umožnění Kupujícímu podání objednávky v Obchodě. Podání objednávky je možné bez nutnosti založení účtu v Obchodě.

 

3. Pokud se Kupující rozhodne založit účet v Obchodě, poskytuje Prodávající Kupujícímu také službu elektronickou cestou spočívající ve zřízení a udržování účtu v Obchodě. Na účtu jsou uchovávány údaje Kupujícího a historie jeho objednávek v Obchodě. Kupující se do účtu přihlašuje pomocí své e-mailové adresy a hesla, které si sám definuje.

 

4. Založení účtu v Obchodě probíhá vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím automatického mechanismu Obchodu. V okamžiku odeslání registračního formuláře je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva o vedení účtu v Obchodě. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a Kupující může tuto smlouvu kdykoliv okamžitě vypovědět odstraněním účtu.

 

5. Služby poskytované elektronickou cestou jsou Kupujícímu poskytovány bezplatně.

§ 4

 

Podávání objednávek

 

1. Kupující může podat objednávku jako host nebo jako registrovaný zákazník.

 

2. Registrovaným zákazníkem je Kupující, který má účet v Obchodě. Kupující může založit účet v průběhu podávání objednávky nebo nezávisle na podávání objednávky.

 

3. Podání objednávky probíhá vyplněním objednávkového formuláře po předchozím přidání do košíku produktů, které Kupujícího zajímají. Ve formuláři je nutné uvést údaje nezbytné pro realizaci objednávky. V průběhu podávání objednávky dochází také k výběru způsobu doručení objednaných produktů a výběru metody platby za objednávku. Podmínkou podání objednávky je akceptace obchodních podmínek obchodu, se kterými by se měl Kupující předem seznámit. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obchodních podmínek může Kupující kontaktovat Prodávajícího.

 

4. Proces podávání objednávky končí kliknutím na tlačítko, které objednávku finalizuje. Kliknutím na toto tlačítko Kupující vyjadřuje vůli uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu týkající se produktů zahrnutých v objednávce.

 

5. Po kliknutí na tlačítko finalizující objednávku bude mít Kupující možnost vybrat si způsob platby a bude přesměrován na platební bránu obsluhovanou externím operátorem platby, aby mohl provést platbu za objednávku. Pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, po kliknutí na tlačítko finalizující objednávku bude přesměrován na stránku Obchodu s instrukcemi k provedení platby. Platba za objednávku by měla být provedena do dvou dnů od uzavření smlouvy.

 

6. V objednávkovém formuláři musí Kupující uvést pravdivé osobní údaje. Kupující nese odpovědnost za poskytnutí nepravdivých osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit realizaci objednávky v případě, že Kupující poskytne nepravdivé údaje nebo pokud tyto údaje vyvolávají oprávněné pochybnosti Prodávajícího o jejich správnosti. V takovém případě bude Kupující informován telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty o pochybnostech Prodávajícího. V takové situaci má Kupující právo objasnit všechny okolnosti související s ověřením pravdivosti poskytnutých údajů. V případě, že Prodávající nemá údaje umožňující kontakt s Kupujícím, poskytne Prodávající vysvětlení po navázání kontaktu Kupujícím.

 

7. Kupující prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté v objednávkovém formuláři jsou pravdivé, zatímco Prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost a správnost, i když má podle odst. 6 výše takové právo.

§ 5

 

Formy doručení a metody platby

 

1. Dostupné způsoby doručení objednávky jsou popsány na stránce Obchodu a jsou prezentovány Kupujícímu v průběhu podávání objednávky.

 

2. Dostupné metody platby za objednávku jsou popsány na stránce Obchodu a jsou prezentovány Kupujícímu v průběhu podávání objednávky.

 

3. Náklady na doručení objednávky hradí Kupující, pokud Prodávající na stránce Obchodu neurčí jinak.

 

4. Elektronické platby, včetně plateb platební kartou, jsou zpracovávány prostřednictvím služby przelewy24.pl PayPro SA (PayPro) – poskytovatele služby pro uživatele, se sídlem v Poznani, na ulici Kanclerskiej 15 (60-327), zapsaného v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Poznani, Nové Město a Wilda, VIII. hospodářský oddíl Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, s daňovým identifikačním číslem NIP 7792369887, se základním kapitálem ve výši 4.500.000,00 PLN, zcela zaplaceným, a zapsaným v registru národních platebních institucí vedeném Komisí pro finanční dohled pod číslem UKNF IP24/2014.

 

§ 6

 

Vyřízení objednávky

 

1. Po podání objednávky Kupujícím v souladu s postupem popsaným v § 4 Obchodních podmínek bude na e-mailovou adresu Kupujícího odesláno potvrzení objednávky.

 

2. Pokud si Kupující zvolil způsob platby formou bankovního převodu na účet Prodávajícího, je povinen zaplatit za objednávku do 2 dnů od uzavření smlouvy.

 

3. Vyřízení objednávky znamená její přípravu k odeslání Kupujícímu nebo k osobnímu vyzvednutí Kupujícím. Objednávka se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy je připravena k odeslání nebo k osobnímu vyzvednutí Kupujícím.

 

4. Doba vyřízení objednávky je vždy uvedena v popisu produktu.

 

5. Pokud objednávka obsahuje více než jeden produkt, doba vyřízení objednávky je nejdelší doba uvedená v popisu produktů tvořících objednávku.

 

6. Doba vyřízení objednávky se počítá od okamžiku provedení platby za objednávku, pokud si Kupující nezvolil platbu při doručení – v tom případě se doba vyřízení objednávky počítá od uzavření smlouvy.

 

7. Po vyřízení objednávky Prodávající odešle na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení o vyřízení objednávky a zahájí odeslání objednávky Kupujícímu nebo informuje Kupujícího o možnosti osobního vyzvednutí objednávky.

 

8. Odeslání objednávky Kupujícímu je realizováno způsobem vybraným Kupujícím v průběhu podávání objednávky.

 

9. Doba doručení objednávky Kupujícímu závisí na zvolené metodě doručení a počítá se od dne vyřízení objednávky.

§ 7

 

Odvolání od smlouvy spotřebitelem

 

1. Spotřebitel, který uzavřel s Prodávajícím smlouvu na dálku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zakoupeného zboží.

 

2. Právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší v případě smlouvy:

   1) po uplynutí 14 dnů od data jejího uzavření,

   2) porušení podmínek uzavřené smlouvy nebo poškození zboží.

 

3. Aby odstoupil od smlouvy, musí Spotřebitel informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení - například písemně odeslané poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

 

4. Spotřebitel může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na adrese https://strefasypialni24.pl, avšak není to povinné.

 

5. Aby byla zachována lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby Spotřebitel odeslal informaci o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

 

6. Spotřebitel je povinen vrátit produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě oprávněné Prodávajícím k převzetí neprodleně, avšak nejpozději do 14 dnů od dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud Prodávající nenavrhl, že si zboží vyzvedne sám. K zachování lhůty stačí odeslat produkt před jejím uplynutím.

 

7. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží.

 

8. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nejnižších dostupných nákladů na doručení produktů (pokud tyto náklady hradil Spotřebitel) neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy byl Prodávající informován o výkonu práva na odstoupení od smlouvy. Vrácení plateb bude provedeno stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem v původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením. V žádném případě Spotřebitel nebude nést žádné poplatky spojené s formou vrácení plateb.

 

9. Pokud Prodávající nenavrhl, že si zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb obdržených od Spotřebitele až do doby převzetí zboží zpět nebo dokud Spotřebitel neposkytne důkaz o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

 

10. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty produktu, které je výsledkem používání produktu způsobem, který přesahuje nutnost pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti produktu.

§ 8

 

Odpovědnost za vady

 

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu produkt bez vad.

 

2. Prodávající je odpovědný vůči Kupujícímu, pokud prodaný produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruka za vady).

 

3. Pokud prodaný produkt má vadu, Kupující může:

   1) požadovat výměnu produktu za bezvadný,

   2) požadovat odstranění vady,

   3) podat prohlášení o snížení ceny,

   4) podat prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 

4. Pokud Kupující zjistí vadu produktu, měl by o tom informovat Prodávajícího, přičemž současně určí svůj nárok související s nalezenou vadou nebo podá příslušné prohlášení.

 

5. Kupující může využít reklamační formulář, který je dostupný na adrese https://valendy24.cz/, avšak není to povinné.

 

6. Kupující může kontaktovat Prodávajícího jak tradiční poštou, tak elektronickou poštou.

 

7. Prodávající se vyjádří k reklamaci podané Kupujícím do 14 dnů od dne doručení reklamace prostřednictvím stejného komunikačního prostředku, kterým byla reklamace podána.

 

8. Podrobnosti týkající se záruky Prodávajícího za vady upravují ustanovení Občanského zákoníku (§ 556 – 576).

§ 9

 

Osobní údaje a soubory cookies

 

1. Správcem osobních údajů Kupujícího je Prodávající.

 

2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány za účelem správy uživatelského účtu, realizace objednávky a případné obrany, uplatňování nebo určování nároků souvisejících s uzavřenými smlouvami o prodeji prostřednictvím Obchodu.

 

3. Podrobnosti o zpracování osobních údajů a využívání souborů cookies jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese https://valendy24.cz/.

 

§ 10

 

Mimosoudní způsoby řešení reklamací a uplatňování nároků

 

1. Prodávající souhlasí s podrobením se případným sporům vzniklým v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím mediačního řízení. Podrobnosti budou stanoveny stranami konfliktu.

 

2. Spotřebitel má možnost využít mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatňování nároků. Mezi jinými, Spotřebitel má možnost:

   1) obrátit se na stálý rozhodčí soud spotřebitelů s žádostí o vyřešení sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy,

   2) obrátit se na krajského inspektora Obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci dohodnutého ukončení sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím

§ 11

 

Povinnost informovat o nejnižší ceně produktu v rámci akce

 

Obchod splňuje povinnost informovat zákazníky o nejnižší ceně produktu v rámci akce během posledních 30 dnů, a tato informace je umístěna v sekci "detaily produktu" pod názvem "Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou:".

 

§ 12

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající si vyhrazuje právo zavádět a odvolávat nabídky, akce a měnit ceny produktů v Obchodě bez narušení práv získaných Kupujícím, včetně zejména podmínek smluv uzavřených před provedením změny.

 

2. Prodávající si vyhrazuje možnost změn v Obchodních podmínkách. Na smlouvy uzavřené před změnou Obchodních podmínek se vztahují Obchodní podmínky platné v době uzavření smlouvy.

 

3. Kupující, kteří mají účet v Obchodě, budou o každé změně Obchodních podmínek informováni elektronickou poštou na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu. V případě nesouhlasu s obsahem nových Obchodních podmínek má Kupující právo kdykoliv vypovědět smlouvu o vedení účtu odstraněním účtu nebo podáním příslušného prohlášení Prodávajícímu v jakékoliv formě o vypovězení smlouvy o vedení účtu.

 

4. Tyto Obchodní podmínky platí od 15.01.2024.

 

5. Všechny archivní verze Obchodních podmínek jsou dostupné ke stažení ve formátu .pdf – odkazy se nacházejí pod Obchodními podmínkami.