Pokud jste se dostali až sem, je to spolehlivý znak, že si ceníte svého soukromí. To plně chápeme, a proto jsme pro vás připravili tento dokument, ve kterém najdete pravidla pro zpracování osobních údajů a využívání souborů cookies a dalších sledovacích technologií v souvislosti s používáním internetového obchodu https://valendy24.cz.

Formální informace na začátek – administrátorem obchodu je společnost Rentier Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, NIP: 9112018286, REGON: 365884594).

.

V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s politikou ochrany soukromí můžete kdykoli kontaktovat nás zasláním zprávy na adresu info@valendy24.cz.

Zkrácená verze – nejdůležitější informace

Staráme se o vaše soukromí, ale také o váš čas. Proto jsme pro vás připravili zkrácenou verzi nejdůležitějších pravidel souvisejících s ochranou soukromí.

1.       Zpracováváme vaše osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním našeho obchodu a jeho jednotlivých funkcí, jako je registrace uživatelského účtu, zadání objednávky, přihlášení k odběru newsletteru, kontakt prostřednictvím chatu, přidání komentáře.

2.       Mezi osobní údaje, které zpracováváme, mohou patřit zejména následující informace: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, adresa trvalého provozování podnikání, název firmy, IČO, IP adresa.

3.       Vynakládáme veškeré úsilí, aby vaše osobní údaje zůstaly bezpečné a nedostaly se do neoprávněných rukou.  

4.       Svěřujeme zpracování vašich osobních údajů pouze ověřeným a důvěryhodným subjektům poskytujícím služby související se zpracováním osobních údajů.

5.       Předáváme vaše osobní údaje do třetích zemí v souvislosti s používáním nástrojů, které uchovávají osobní údaje na serverech umístěných ve třetích zemích, zejména v USA. Poskytovatelé těchto nástrojů zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím vhodných mechanismů souladu předvídaných GDPR.

6.       Nevyužíváme mechanismy profilování, které by využívaly osobní údaje.

7.   Zajišťujeme vám možnost uplatnit vaše práva vyplývající z GDPR, související se zpracováním vašich osobních údajů námi.

8.       Sledujeme a analyzujeme vaše chování prováděné v rámci naší webové stránky za účelem statistických hodnocení a optimalizace naší stránky.

9.       Využíváme dostupných nástrojů v této oblasti, abychom automaticky přizpůsobili obsah stránky vašim individuálním zájmům, potřebám, preferencím a akcím, které jste podnikli na naší stránce v minulosti.

10.    Využíváme nástroje fungující na základě souborů cookies, jak naše vlastní, tak i cookies třetích stran. V rámci těchto nástrojů nemáme přístup k informacím, které by nám umožnily vaši identifikaci. Jsou to různé analytické, marketingové, sociální a komunikační nástroje. Některé z těchto nástrojů jsou spojeny s implementací speciálních sledovacích skriptů.

11.    Účastníme se affiliate programů a zobrazujeme reklamy v rámci partnerských sítí, což je způsob monetizace obsahu, který publikujeme, a je spojeno s využíváním souborů cookies správců affiliate sítí a partnerských programů.

12.    Dáváme vám možnost spravovat nastavení souborů cookies přímo z úrovně naší stránky. Tímto způsobem můžete zapínat a vypínat jednotlivé nástroje a odpovídající soubory cookies.

13.    Můžete také spravovat nastavení souborů cookies z úrovně internetového prohlížeče nebo instalací speciálních doplňků, které umožňují kontrolu nad soubory cookies, jako je například Ghostery (https://www.ghostery.com).

14.    Můžete také spravovat nastavení behaviorální reklamy přechodem na stránku http://www.youronlinechoices.com/.

15.    V rámci obsahu stránky se mohou nacházet odkazy na externí webové stránky spravované třetími stranami. Nepřebíráme odpovědnost za zásady zpracování osobních údajů a využívání souborů cookies provozovateli externích webových stránek. Podrobnosti v této oblasti můžete hledat v politikách ochrany soukromí externích webových stránek.

16.    Stránka je uložena na externím serveru, který, stejně jako každý server, generuje logy. V logách jsou uchovávány informace, jako je IP adresa, datum a čas serveru, informace o internetovém prohlížeči a operačním systému. Logy slouží výhradně operačním a technickým účelům.

Výše uvedené informace jsou úvodního charakteru. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s podrobnějšími informacemi, které naleznete níže.

Osobní údaje

Administrátorem vašich osobních údajů je společnost Rentier Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, NIP: 9112018286, REGON: 365884594).

Účely, právní základy a doba zpracování osobních údajů jsou specifikovány zvlášť pro každý účel zpracování dat (viz: popis jednotlivých účelů zpracování osobních údajů níže).

Práva. GDPR vám přiznává následující potenciální práva související se zpracováním vašich osobních údajů:

1.      právo na přístup k vašim údajům a získání jejich kopie,

2.      právo na opravu (korekci) vašich údajů,

3.      právo na vymazání údajů (pokud si myslíte, že neexistují důvody pro zpracování vašich údajů, můžete požadovat, abychom je odstranili),

4.      právo na omezení zpracování údajů (můžete požadovat, abychom omezili zpracování údajů pouze na jejich uchovávání nebo provádění akcí, na kterých jsme se s vámi dohodli, pokud si myslíte, že máme nesprávné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně),

5.      právo vznést námitky proti zpracování údajů (máte právo vznést námitky proti zpracování údajů na základě právně oprávněného zájmu; měli byste uvést konkrétní situaci, která podle vás odůvodňuje ukončení zpracování námi, které je předmětem námitky. Přestaneme zpracovávat vaše údaje pro tyto účely, pokud neprokážeme, že důvody pro zpracování námi jsou nadřazené vašim právům, nebo že vaše údaje jsou pro nás nezbytné k určení, uplatnění nebo obraně právních nároků),

6.      právo na přenositelnost dat (máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném formátu vhodném pro strojové čtení; můžete nám také zadat, abychom tyto údaje předali přímo jinému subjektu),

7.      právo podat stížnost dozorčímu orgánu (pokud zjistíte, že zpracováváme údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorčímu orgánu).

Zásady související s realizací výše uvedených práv jsou podrobně popsány v článcích GDPR. Doporučujeme se s těmito předpisy seznámit. Z naší strany považujeme za důležité vysvětlit, že výše uvedená práva nejsou absolutní a nebudou vám přiznána ve vztahu ke všem operacím zpracování vašich osobních údajů.

 

Zdůrazňujeme, že jedno z výše uvedených práv vám vždy náleží - pokud se domníváte, že jsme při zpracování vašich osobních údajů porušili předpisy o ochraně osobních údajů, máte možnost podat stížnost dozorčímu orgánu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Můžete se také kdykoliv obrátit na nás s požadavkem na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o vás máme a k jakým účelům je zpracováváme. Stačí, když pošlete zprávu na adresu info@valendy24.cz. Učinili jsme však veškeré úsilí, aby informace, které vás zajímají, byly v této politice soukromí vyčerpávajícím způsobem prezentovány. Výše uvedenou e-mailovou adresu můžete využít také v případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Bezpečnost. Zaručujeme důvěrnost všech osobních údajů, které nám byly předány. Zavazujeme se k zavedení vhodných bezpečnostních opatření a ochraně osobních údajů, jak vyžadují předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a jsou řádně chráněny před přístupem neoprávněných osob.

Příjemci dat. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány subjekty, jejichž služby využíváme a které jsou spojeny nebo mohou být spojeny se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující subjekty:

  1. hosting provider – your personal data is stored on the server,

  2. dodavatel služby elektronické pošty – v rámci elektronické pošty dochází ke zpracování vašich osobních údajů,

  3. poskytovatelé cloudového softwaru, jako jsou mailingové systémy, fakturační a účetní software, CRM systémy – v rámci těchto softwarů dochází ke zpracování vašich osobních údajů,

  4. poskytovatel služby chatu – v rámci chatovací služby dochází ke zpracování vašich osobních údajů,

  5. poskytovatel služby virtuálního cloudu – ve cloudu mohou být ukládány soubory obsahující vaše osobní údaje,

  6. kurýrní společnosti – tyto společnosti zpracovávají vaše osobní údaje za účelem doručení zásilky k vám,

7.      účetní kancelář – kancelář zpracovává vaše osobní údaje uvedené na fakturech a dalších účetních dokumentech,

8.      právní kancelář – kancelář může získat přístup k vašim osobním údajům, pokud to bude nezbytné pro poskytowanie právních služeb na naši žádost,

  1. subjekt poskytující služby v oblasti technické podpory webové stránky – tento subjekt může získávat přístup k vašim údajům v souvislosti s technickými pracemi na těch částech webové stránky, kde dochází k zpracování dat.

  2. subjekt poskytující marketingové služby – tento subjekt může získávat přístup k vašim osobním údajům v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci svěřených marketingových aktivit.

  3. další subdodavatelé – spolupracujeme s různými subdodavateli, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, pokud poskytují služby související s takovým přístupem.

Vaše osobní údaje mohou být také předávány daňovým úřadům v rozsahu nezbytném pro plnění daňových a účetních povinností. Jedná se zejména o veškerá prohlášení, zprávy, výkazy a další účetní dokumenty, které obsahují Vaše osobní údaje.

Kromě toho, v případě potřeby, mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny subjektům, orgánům nebo institucím oprávněným k získání přístupu k údajům na základě právních předpisů, jako jsou policejní služby, bezpečnostní orgány, soudy, státní zastupitelství.

Předávání osobních údajů do třetích zemí. Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí v souvislosti s používáním nástrojů, které uchovávají osobní údaje na serverech umístěných ve třetích zemích, zejména v USA. Poskytovatelé těchto nástrojů zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím vhodných mechanismů souladu předvídaných GDPR, zejména přistoupením k programu Privacy Shield nebo používáním standardních smluvních doložek.

Ukládání osobních údajů na servery umístěné ve třetích zemích probíhá v rámci následujících nástrojů:

·         mailový systém MailChimp, jehož poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – ve vztahu k Vašemu jménu a e-mailové adrese poskytnuté při přihlášení k odběru newsletteru,

·         služby Google v rámci balíčku G-Suite, jejichž poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko - ve vztahu ke všem datům, která jsou zpracovávána v rámci služeb Google, včetně těch dat, která jsou obsažena v souborech podléhajících synchronizaci s Google Drive.

Jak Rocket Science Group LLC, tak i Google Ireland Limited zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím použití mechanismů souladu předvídaných GDPR, zejména přistoupením k programu Privacy Shield. Níže naleznete odkazy vedoucí k potvrzením účasti v programu Privacy Shield, kde se můžete seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů těmito subjekty.

·         Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI,

·         MailChimp: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG[WW19] 

Profilování a behaviorální reklama. Nepřijímáme vůči Vám rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která by měla právní účinky nebo by podobně významně ovlivňovala Vás. Ano, využíváme nástroje, které mohou podnikat určité akce v závislosti na informacích shromážděných v rámci sledovacích mechanismů, ale domníváme se, že tyto akce nemají významný vliv na Vás, protože nediferencují Vaši situaci jako zákazníka, neovlivňují podmínky smlouvy, kterou můžete s námi uzavřít.

Zdůrazňujeme, že v rámci nástrojů, které používáme, nemáme přístup k informacím, které by umožňovaly Vaši identifikaci. Informace, o kterých zde mluvíme, jsou zejména:

·         informace o operačním systému a internetovém prohlížeči, který používáte,

·         prohlížené stránky,

·         čas strávený na stránce,

·         přechody mezi jednotlivými podstránkami,

·         zdroj, z kterého přecházíte na naši stránku,

·         věková skupina, do které patříte,

·         vaše pohlaví,

·         vaše přibližná lokalizace omezená na město,

·         vaše zájmy určené na základě vaší aktivity na internetu.

Informací uvedených výše nespojujeme s Vašimi osobními údaji, které se nacházejí v našich databázích. Tyto informace jsou anonymní a neumožňují nám Vaši identifikaci. Tyto informace jsou uchovávány na serverech poskytovatelů jednotlivých nástrojů a tyto servery se nejčastěji mohou nacházet po celém světě.

Účely a činnosti zpracování osobních údajů

Uživatelský účet. Při zakládání uživatelského účtu musíte poskytnout údaje nezbytné pro založení účtu, jako je e-mailová adresa a heslo. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro založení účtu. V rámci editace údajů účtu můžete poskytnout své další údaje.

Údaje předané v souvislosti se založením účtu jsou zpracovávány za účelem poskytování služby na Vaši osobu elektronickou cestou, která spočívá v zajištění možnosti využívání uživatelského účtu. Tato služba je poskytována na základě smlouvy uzavírané na principy popsané v obchodních podmínkách, což znamená, že v tomto rozsahu je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR.

Kdykoliv můžete rozhodnout o smazání svého účtu, což však nevede ke smazání Vašich údajů z naší databáze, protože tyto údaje jsou nám nezbytné pro případné určení, obranu nebo uplatnění nároků souvisejících se smlouvou o poskytování služeb elektronickou cestou. Navíc jsou Vaše údaje uchovávány v databázi i po smazání účtu, aby nás v budoucnu umožnily identifikovat Vás jako uživatele, který se vrací, pokud byste se rozhodl znovu využívat stránku jako registrovaný uživatel. V tomto rozsahu je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš právně oprávněný zájem – článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.

Kdykoliv můžete upravit údaje obsažené ve Vašem účtu.

Objednávky. Při zadání objednávky musíte poskytnout údaje nezbytné pro zpracování objednávky, jako jsou jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro podání objednávky.

Údaje předané nám v souvislosti s objednávkou jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím podání objednávky (článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR), vystavení faktury (článek 6 odstavec 1 písmeno c GDPR), zahrnutí faktury do účetní dokumentace (článek 6 odstavec 1 písmeno c GDPR) a pro archivní a statistické účely (článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR).

Údaje o objednávkách budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci objednávky a poté do doby uplynutí lhůty promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy. Kromě toho, po uplynutí této doby, mohou být údaje stále námi zpracovávány pro archivní a statistické účely, zejména za účelem identifikace vracejícího se zákazníka. Pamatujte také, že máme povinnost uchovávat faktury s Vašimi osobními údaji po dobu 5 let od konce daňového roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.

V případě údajů o objednávkách nemáte možnost tyto údaje opravit po realizaci objednávky. Nemůžete se také bránit proti zpracování údajů a požadovat odstranění údajů do doby uplynutí lhůty promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy. Podobně nemůžete vznést námitku proti zpracování údajů a požadovat odstranění údajů uvedených ve fakturech. Po uplynutí lhůty promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy můžete však vznést námitku proti zpracování Vašich údajů námi pro statistické účely, stejně jako požadovat odstranění Vašich údajů z databáze.

Obnova opuštěných košíků. Pokud zahájíte proces zadávání objednávky, ale nedokončíte jej, tento fakt bude zaznamenán naším systémem a obdržíte na svou e-mailovou adresu oznámení o možnosti dokončení objednávky. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje shromážděné námi v souvislosti se zahájením zadávání objednávky. Zpracování údajů v tomto případě opíráme o náš právně odůvodněný zájem (článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR). Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely obnovy opuštěných košíků kliknutím na odkaz dostupný v rámci zprávy odesílané v rámci obnovy opuštěných košíků.

Reklamace a odstoupení od smlouvy. Pokud podáváte reklamaci nebo odstupujete od smlouvy, předáváte osobní údaje uvedené v textu reklamace nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy, které zahrnují jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro podání reklamace nebo odstoupení od smlouvy.

Údaje předané v souvislosti s podáním reklamace nebo odstoupením od smlouvy jsou využívány za účelem realizace reklamačního řízení nebo řízení o odstoupení od smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno c GDPR) a následně pro archivní účely, což představuje náš právně odůvodněný zájem (článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR).

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci reklamačního řízení nebo řízení o odstoupení. Reklamace a prohlášení o odstoupení od smlouvy mohou být navíc archivovány za účelem možnosti prokázání průběhu reklamačního procesu nebo procesu odstoupení od smlouvy v budoucnosti.

V případě údajů uvedených v reklamacích a prohlášeních o odstoupení od smlouvy nemáte možnost tyto údaje opravit. Také nemůžete vznést námitku proti zpracování údajů a požadovat odstranění údajů do doby uplynutí lhůty promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy. Po uplynutí lhůty promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy však můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů námi, stejně jako požadovat odstranění Vašich údajů z databáze.

Newsletter. Přihlašujete-li se k odběru newsletteru, předáváte nám svou e-mailovou adresu.

Žádost o e-mailovou adresu je dobrovolná, ale nezbytná pro přihlášení k odběru newsletteru.

Údaje, které nám poskytnete při přihlašování k odběru newsletteru, jsou využívány za účelem zasílání vám newsletteru, a právním základem pro jejich zpracování je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), vyjádřený při přihlašování k odběru newsletteru.

Můžete kdykoliv odhlásit odběr newsletteru kliknutím na speciální odkaz, který se nachází v každém zaslaném newsletteru, nebo jednoduše kontaktováním nás. I po odhlášení z odběru newsletteru budou vaše údaje nadále uchovávány v naší databázi za účelem možné obrany nároků souvisejících s zasíláním vám newsletteru, zejména pro účely prokázání skutečnosti udělení vašeho souhlasu s odběrem newsletteru a momentu jeho odvolání, což představuje náš právně oprávněný zájem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Kdykoliv můžete opravit své údaje uložené v databázi newsletteru. V případě, že podáte námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požadujete zároveň odstranění svých údajů z naší databáze, budeme nuceni vás informovat, že z důvodu našeho oprávněného zájmu,

Náš e-mailový systém sleduje vaše aktivity související s posílanými zprávami. Proto máme informace o tom, které zprávy jste otevřeli a v rámci kterých zpráv jste klikli na odkazy atd.

Kontakt. Když se s námi spojíte, přirozeně nám předáváte své osobní údaje uvedené v obsahu korespondence, zejména e-mailovou adresu a jméno. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro navázání kontaktu.

Vaše údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem kontaktu s vámi, a základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR, což je náš oprávněný zájem. Právním základem pro zpracování po ukončení kontaktu je také náš oprávněný účel v podobě archivace korespondence pro vnitřní potřeby (článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR).

Obsah korespondence může být archivován a nejsme schopni jednoznačně určit, kdy bude odstraněn. Máte právo požadovat předložení historie korespondence, kterou jste s námi vedli (pokud byla archivována), stejně jako požadovat její odstranění, pokud archivace není odůvodněna našimi nadřazenými zájmy, například obranou proti potenciálním nárokům z vaší strany.

Soubory cookies a další sledovací technologie

Naše webová stránka, stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky, využívá soubory cookies.

Cookies jsou malé textové informace uložené na vašem koncovém zařízení (například počítači, tabletu, smartphonu), které mohou být čteny naším teleinformatičním systémem (vlastní cookies) nebo teleinformatičním systémem třetích stran (cookies třetích stran).

Některé cookies, které používáme, jsou odstraněny po ukončení sezení internetového prohlížeče, tj. po jeho zavření (tzv. session cookies). Jiné cookies jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při dalším vstupu na stránku (persistentní cookies).

Níže naleznete podrobné informace o souborech cookies, které fungují v rámci naší webové stránky.

Souhlas s cookies. Při první návštěvě stránky se vám zobrazí informace o používání souborů cookies spolu s dotazem na souhlas s jejich využíváním.

Díky speciálnímu nástroji máte možnost spravovat soubory cookies přímo na stránce, vypínat jednotlivé cookies.

Navíc můžete vždy změnit nastavení cookies ve vašem prohlížeči nebo dokonce úplně odstranit soubory cookies. Prohlížeče spravují nastavení cookies různými způsoby. V pomocném menu internetového prohlížeče najdete vysvětlení týkající se změny nastavení cookies.

Můžete také spravovat nastavení souborů cookies instalací speciálních doplňků umožňujících kontrolu nad soubory cookies, jako například Ghostery (https://www.ghostery.com). Mějte na paměti, že vypnutí nebo omezení používání souborů cookies může způsobit potíže při používání našich webových stránek, stejně jako u mnoha dalších webových stránek, které využívají soubory cookies.

Vlastní soubory cookies. Vlastní soubory cookies používáme k zajištění správného fungování stránky. V těchto vlastních souborech cookies je také uložena informace o udělení souhlasu s používáním souborů cookies a informace o vašich nastaveních souborů cookies definovaných na naší stránce. Vlastní soubory cookies jsou rovněž využívány skriptem odpovědným za mechanismus obnovy opuštěných nákupních košů. To znamená, že v souborech cookies mohou být obsaženy informace o obsahu vašeho nákupního koše, nedávno prohlížených produktech apod.

Soubory cookies třetích stran. Naše stránka, podobně jako většina současných webových stránek, využívá funkce poskytované třetími stranami, což zahrnuje používání souborů cookies pocházejících od těchto třetích stran. Použití tohoto typu souborů cookies je popsáno níže.

Google Analytics. Využíváme nástroj Google Analytics poskytovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tuto činnost provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v tvorbě statistik a jejich analýze za účelem optimalizace našich webových stránek.

Google Analytics automaticky shromažďuje informace o tom, jak používáte naše stránky. Takto shromážděné informace jsou obvykle předávány na server společnosti Google ve Spojených státech a tam ukládány.

Vzhledem k aktivované anonymizaci IP adresy jsou tvé IP adresy zkráceny před dalším předáním. Pouze výjimečně je plná IP adresa předávána na server společnosti Google ve Spojených státech a teprve tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa, kterou tvoje prohlížeč předává v rámci služby Google Analytics, obvykle není spojována s žádnými dalšími daty od společnosti Google.

Podkreśláme, že v rámci služby Google Analytics neuchováváme žádná data, která by umožňovala tvou identifikaci. Proto data shromažďovaná prostřednictvím Google Analytics nemají charakter osobních údajů. Informace, ke kterým máme přístup v rámci služby Google Analytics, zahrnují zejména:

·         informace o operačním systému a internetovém prohlížeči, který používáš,

·         podstrony, které prohlížíš v rámci našeho webu,

·         čas strávený na našem webu a jeho podstránkách,

·         přechody mezi jednotlivými podstránkami na našem webu,

·         zdroj, odkud přicházíš na náš web.

Kromě toho v rámci služby Google Analytics využíváme následující reklamní funkce:

·         zprávy o demografických a zájmových skupinách,

·         remarketing,

·         funkce reportingu o reklamách, uživatelské ID.

V rámci Reklamních funkcí také neuchováváme žádné osobní údaje. Informace, ke kterým máme přístup, zahrnují zejména:

·         Věkový rozsah, ve kterém se nacházíte,

·         Vaše pohlaví,

·         Vaše přibližné umístění omezené na město,

·         Vaše zájmy určené na základě aktivity na internetu.

Pro využívání služby Google Analytics jsme implementovali speciální sledovací kód Google Analytics do kódu našich stránek. Sledovací kód využívá soubory cookies od společnosti Google LLC v souvislosti se službou Google Analytics. Pomocí mechanismu pro správu souborů cookies dostupného na našich stránkách můžete vypnout sledovací kód Google Analytics. Kdykoliv můžete také zablokovat sledovací kód Google Analytics instalací doplňku do vašeho prohlížeče, který poskytuje Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Služby Google Analytics a Google Analytics 360 získaly certifikaci nezávislého bezpečnostního standardu ISO 27001. ISO 27001 patří k nejuznávanějším standardům na světě a potvrzuje splnění příslušných požadavků systémy podporující Google Analytics a Google Analytics 360.

Jestliže máte zájem o podrobnosti týkající se zpracování dat v rámci Google Analytics, doporučujeme se seznámit s vysvětlením připraveným společností Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Smartsupp. Využíváme chat od Smartsupp poskytovaný společností Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, DIČ: CZ03668681, Milady Horákové 13, Brno, 602 00, Česká republika. Tímto způsobem vám zajišťujeme možnost komunikace s námi prostřednictvím chatu, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Skript obsluhující chat využívá soubory cookies k zajištění správného fungování chatu. Z naší stránky můžete pomocí mechanismu pro správu souborů cookies vypnout soubory cookies související s chatem, ale tímto způsobem ztratíte možnost komunikace prostřednictvím chatu.

Vzhledem k tomu, že chat souvisí s zpracováním osobních údajů, je Smartsupp v tomto případě zpracovatelem osobních údajů. Korespondence vedená prostřednictvím Smartsupp je uchovávána po dobu 90 dní.

Google Ads. Využíváme reklamní program Google Ads, který provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, k provádění reklamních kampaní včetně remarketingu. Tyto aktivity provádíme na základě našeho právně oprávněného zájmu, který spočívá v marketingu vlastních produktů nebo služeb.

Při návštěvě našeho webového místa se automaticky ukládá na vašem zařízení remarketingový soubor cookie společnosti Google. Tento soubor s pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě stránek, které jste navštívili, umožňuje zobrazování reklam založených na zájmech.

Další zpracování informací probíhá pouze v případě, že jsi udělil/a souhlas Google k propojení historie prohlížení a používání aplikací s tvým účtem a využívání informací z tvého účtu Google k personalizaci reklam zobrazovaných na webových stránkách. Pokud jsi v takovém případě přihlášen/a při návštěvě mé webové stránky prostřednictvím služby Google, Google využije tvé údaje společně s údaji z Google Analytics k vytvoření a definování cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. K tomu Google dočasně spojí shromážděné informace s údaji z Google Analytics k vytvoření cílových skupin.

Důrazně zdůrazňujeme, že při využívání služby Google Ads nezískáváme žádné údaje, které by umožnily tvoji identifikaci. Případné propojení dat takovým způsobem, že by získala charakter osobních údajů, může být prováděno ze strany společnosti Google. Nicméně neneseme odpovědnost za tato opatření, neboť Google je provádí na základě smlouvy uzavřené s tebou jako uživatelem služeb Google.

My, využívající službu Google Ads, jsme schopni pouze definovat skupiny cílových osob, na které bychom chtěli zaměřit naše reklamy. Na základě těchto informací Google rozhoduje, kdy a jak ti naši reklamu představí.

Pro účely využívání služby Google Ads jsme implementovali na našem webu speciální konverzní pixel Google Ads. Tento pixel využívá soubory cookie od společnosti Google LLC týkající se služby Google Ads. Z našeho webu můžeš prostřednictvím mechanismu pro správu souborů cookie vypnout tyto soubory cookie. Nastavení reklam můžeš spravovat i přímo na stránkách Google: [https://adssettings.google.com/](https://adssettings.google.com/).

Pokud máte zájem o podrobnosti týkající se zpracování dat v rámci služby Google Ads, doporučujeme se seznámit s zásadami ochrany osobních údajů od společnosti Google: [https://policies.google.com/privacy](https://policies.google.com/privacy).

Facebook Ads a Insights. Využíváme marketingové a analytické nástroje dostupné v rámci platformy Facebook. Poskytovatelem těchto nástrojů je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Na tuto činnost spoléháme naší právně opodstatněný zájem, který zahrnuje marketing našich vlastních produktů nebo služeb, a také analýzu a statistiku.

Pro účely zasílání personalizované reklamy v souladu s tvým chováním na našem webu jsme implementovali na naší stránce Facebook Pixel, který automaticky shromažďuje informace o tvém používání naší webové stránky, zejména o prohlížených stránkách. Shromážděné informace jsou obvykle přenášeny na servery Facebooku ve Spojených státech a tam uchovávány.

Informace shromažďované pomocí Facebook Pixel jsou anonymní, co znamená, že nám nedovolují identifikovat tě osobně. Víme pouze, jaké akce jsi podnikl/a na naší stránce. Můžeme také zjistit, do jaké věkové skupiny patříš, jakého jsi pohlaví a odkud se připojuješ k internetu. Nástroj Facebook Insights nám může poskytnout další informace o tobě, ale nikdy to nejsou informace, které by nám umožnily tě identifikovat.

Chci vás však informovat, že Facebook může propojit shromážděné informace s dalšími údaji o vás získanými při používání služby Facebook a využívat je pro své vlastní účely, včetně marketingových. Takové akce Facebooku jsou již mimo naši kontrolu, a informace o nich můžete najít přímo v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]. Přes svůj účet na Facebooku můžete rovněž spravovat svá nastavení soukromí. Zde najdete užitečné informace v tomto ohledu: [https://www.facebook.com/help/568137493302217]

Z našeho webu můžete pomocí mechanismu pro správu souborů cookie vypnout Facebook Pixel.

Obsah z externích služeb. Na našich stránkách vkládáme obsah z externích služeb, zejména videa ze služby YouTube. V souvislosti s tím jsou používány soubory cookie od společnosti Google LLC související se službou YouTube, včetně souborů cookie DoubleClick.

Přehráváním videa nebo prohlížením jiného vloženého obsahu, Google získává informace i v případě, že nemáte profil u daného poskytovatele služby nebo nejste aktuálně přihlášeni. Tato informace (spolu s vaší IP adresou) je přímo přenášena vaším prohlížečem na server daného poskytovatele služby (některé servery mohou být umístěny v USA) a tam uchovávána.

Pokud jste přihlášeni do služby daného poskytovatele, může tento poskytovatel přiřadit návštěvu na naší stránce přímo k vašemu profilu v dané sociální síti. Účel a rozsah sběru dat a jejich dalšího zpracování a využití poskytovateli služeb, stejně jako možnost kontaktu a vaše práva v této oblasti a možnost nastavení zajišťujících ochranu vaší soukromí, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů.

Jeśli nie chcesz, aby dostawcy usług przypisywali dane zebrane podczas odtwarzania wideo lub przeglądania innych treści na naszej stronie bezpośrednio do twojego profilu w danym serwisie, musisz się wylogować z tego serwisu przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek na stronie, stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, na przykład blokowanie skryptów.

Soubory cookie související se službou YouTube jsou načítány až ve chvíli, kdy začnete přehrávat video. Pokud si nepřejete, aby k tomu došlo, zdržte se přehrávání videa.

Sociální média. Na našich webových stránkách jsou používány pluginy a další sociální nástroje poskytované sociálními sítěmi, jako je například Facebook.

Při zobrazení naší webové stránky obsahující takový plugin naváže tvůj prohlížeč přímé spojení se servery správců sociálních médií (poskytovatelů). Obsah pluginu je přenášen přímo do tvého prohlížeče a integrován na stránku správcem. Díky této integraci správci získávají informaci, že tvůj prohlížeč zobrazil naši stránku, i když nemáš profil u konkrétního poskytovatele nebo u něj nejsi přihlášen. Tato informace (spolu s tvou IP adresou) je přímo přenášena tvým prohlížečem na server daného poskytovatele (některé servery mohou být umístěny v USA) a tam uchovávána.

Pokud jsi přihlášen/a do jednoho z sociálních médií, může daný poskytovatel přímo přiřadit návštěvu mé stránky k tvému profilu v dané sociální síti.

Pokud použiješ daný plugin, například klepnutím na tlačítko „Líbí se mi“ nebo „Sdílet“, příslušná informace bude také přímo odeslána na server daného poskytovatele a tam uložena.

Navíc budou tyto informace zveřejněny na dané sociální síti a budou viditelné pro lidi, kteří jsou přidáni jako tvé kontakty. Účel a rozsah sběru dat a jejich dalšího zpracování a využití ze strany poskytovatelů, stejně jako možnost kontaktu, tvá práva v této oblasti a možnost nastavení pro ochranu tvého soukromí, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů daných poskytovatelů.

 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane podczas odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio do Twojego profilu w danym serwisie, musisz się wylogować z tego serwisu przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek na stronie za pomocą odpowiednich rozszerzeń dla swojej przeglądarki, na przykład blokując skrypty.

Serverové záznamy

Používání stránky zahrnuje odesílání dotazů na server, na kterém je stránka uložena. Každý dotaz směřovaný na server je zaznamenán v serverových záznamech.

Záznamy zahrnují například tvoji IP adresu, datum a čas serveru, informace o internetovém prohlížeči a operačním systému, který používáš. Záznamy jsou zaznamenávány a uchovávány na serveru.

Informace zaznamenané v serverových záznamech nejsou spojovány s konkrétními osobami, které používají stránku, a nejsou využívány k tvé identifikaci.

Serverové záznamy jsou pouze pomocným materiálem pro správu stránky, a jejich obsah není zpřístupňován nikomu kromě osob oprávněných k správě serveru.